Ställer sig frågande till Kristerssons förslag

Hallengren: Polisen behöver inte fler ansvarsområden

0:52 min

Socialminister Lena Hallengren kommenterar nu skriftligt moderatledaren Ulf Kristerssons förslag att polis och åklagare ska kunna ta beslut enligt LVU, om att omhänderta barn som växer upp i kriminella familjer.

Lena Hallengren ställer sig frågande till att polisen behöver ytterligare ett ansvarsområde och skriver att barn till gängkriminella redan idag kan omhändertas av socialtjänsten med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Enligt Hallengren så har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge förslag till insatser för ett ökat omhändertagande utan samtycke.

Även Vänsterpartiet är inne på samma linje och skriver att ett omhändertagande behöver ske på ett reglerat och rättssäkert sätt, och att varken polis eller åklagare har samma insyn, som Socialtjänsten har.