Låga grundvattennivåer i Örebro läns små vattenmagasin

0:37 min
  • Grundvattennivåerna i Örebro län är under de normala i södra delen av länet och mycket under de normala i norra länsdelens små magasin, dessutom är vattenståndet i Hjälmaren mycket under det normala.
  • Det visar den senaste sammanställningen som SMHI gör tillsammans med SGU, Sveriges Geologiska undersökningar.
  • För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt.