Kultur

Längre reportage: Kulturskolan får säga nej till elever- finns inte plats för fler

4:17 min
  • Kulturskolan i Ängelholm behöver mer utrymme, här lider man av för små lokaler och att köerna till vissa kurser är så långa att många fått vänta i flera år.
  • Flytten av kulturskolan från Parkskolan till gamla Tingshuset blev med facit i hand 7 år efter flytten knappast bättre för verksamheten.
  • Enligt Per Tholin, enhetschef på kulturskolan hade de behövt dubbelt så stora lokaler för att klara trycket.