Djurräddning

Brandmän och jägare räddade kossor

0:45 min
  • Efter en stor hjälpinsats lyckades man med hjälp av handkraft få upp två nötkreatur som gått ner sig i ett kärr mellan Almunge och Knutby.
  • Eftersom djuren befann sig långt ut i kärret så gick det inte att använda maskiner för att få upp djuren.
  • 17 deltidsbrandmän och inkallade jägare kunde tillslut dra upp djuren för hand.