Ska öka antalet

SD föreslår ny sorts poliser med kortare utbildning

2:00 min

För att snabbt få fram fler poliser på gator och torg vill Sverigedemokraterna införa en ny sorts poliser med kortare utbildning.

Tanken är att de ska ha rätt att bära vapen och bland annat arbeta med att upprätthålla ordning.

– Läget är akut. Sverige håller på att bli ett av Europas farligaste länder. Det finns för många brottslingar och det finns för få poliser, och nu ser vi dessutom att antalet poliser i yttre tjänst minskar, säger Henrik Vinge, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen.

Det var Polistidningen som nyligen berättade att antalet poliser som arbetar i yttre tjänst har minskat sedan 2015, något som fick stor uppmärksamhet, inte minst från politiskt håll.

För att vända utvecklingen – och också öka polistätheten i stort – krävs en rad åtgärder, enligt Sverigedemokraterna, som bland annat har föreslagit höjda löner. Men det räcker inte, säger nu gruppledaren Henrik Vinge.

– Vi behöver se över alternativa möjligheter, och då tycker vi att man ska utreda ett slags snabbspår för människor som har arbetat som till exempel ordningsvakter eller haft vissa befogenheter inom Försvarsmakten, som då skulle kunna få tjänst som en sorts assisterande poliser.

Utgångspunkten, enligt Sverigedemokraternas förslag, är att de assisterande poliserna ska ha "ändamålsenlig beväpning". De ska framför allt arbeta med ingripande- och ordningsinsatser.

– Till exempel att upprätthålla närvaro på ett torg eller på en gata. Men det kan också handla om olika sorters transporter. Det kan också handla om att kvarhålla en misstänkt, medan den ordinarie polisen utför andra arbetsuppgifter i samband med ett ingripande, säger Henrik Vinge.

Ni säger att de här ska ha en kortare utbildning. Vad betyder det?

– Det är en sådan fråga man behöver titta på i samråd med Polismyndigheten. Tanken är att de arbetsuppgifter som kan utföras av de här assisterande poliserna måste spegla den utbildning de får.

Och hur ser du på risken att det här blir ett B-lag med poliser?

– Det finns sådana faktorer som man behöver beakta, och det ska man också göra när man utreder det här. Men läget är ju just nu så akut att prioriteringen som vi gör, det måste vara att stoppa våldet och att upprätthålla lag och ordning, säger Sverigedemokraternas Henrik Vinge.

Men förslaget är kontroversiellt. Det visar att man inte har förstått vad det innebär att vara polis, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Skulle det här bli verklighet, så riskerar det säkerheten för både allmänheten och poliskåren. Har man inte tillräcklig utbildning kan det bli direkt farligt för en själv, för kollegorna och för allmänheten.