Utegångsförbud övervägs

Spridningen av corona i Mellanöstern har tagit ny fart

1:22 min

I Mellanöstern har spridningen av coronaviruset tagit ny fart och ökat på många håll.

Flera länder överväg nu att sätta in hårdare åtgärder, som till exempel utegångsförbud för att bromsa smittspridningen.

I Israel stängs många samhällsfunktioner under de kommande judiska högtiderna för att bromsa smittspridningen. Landet lyckades till en början hålla spridningen nere men de senaste veckorna har en kraftig ökning skett, dygnet mellan torsdag och fredag rapporterades nästan 4400 nya fall.

Myndigheterna säger att sjukvården är så hårt belastad att de riskerar att inte klara uppdraget särskilt länge om smittspridningen inte bromsas. Regeringen har därför beslutat om nya restriktioner i tre steg- det handlar om ytterligare en stängning av samhället, människor måste hålla sig i närheten av sina hem, de allra flesta skolor stängs, restauranger- barer -och nöjesetablissemang stängs och myndigheter kommer att kraftigt begränsa sin samhällsservice under tre veckor – till att börja med.

I ett andra steg ska restriktionerna lättas något, men resor mellan städer ska vara förbjudna, restauranger och nöjesetablisemang kommer att fortsätta hålla stängt utom för hemleverenser och landet ska verka under undantagstillstånd. Det tredje steget är ännu inte beslutat om.

Också i Iran och Irak har antalet smittade ökat de senaste veckorna. Irak är det landet i Mellanöstern efter Iran som nu har flest dödsoffer- minst 8000.

Även här i Turkiet ökar smittspridningen, med omkring 1500 nya konstaterade fall varje dygn.
Hårdast drabbat är huvudstaden Ankara som läkare nu kallar "Turkiets Wuhan".
De turkiska myndigheterna har infört obligatorisk användning av ansiktsmask i offentliga miljöer och i Istanbul har mer än 500 personer åtalats för att ha brutit mot karantänsregler för smittade eller de som kommit i kontakt med smittade.
Nu planerar myndigheterna att sätta de som trotsar sin karantän i tomma studentrum.

Mellanöstern har ändå generellt klarat sig bra hittills under pandemin men få smittade och få dödsfall jämfört med till exempel  Europa. Men i många länder är det också oklart hur många som testas och hur statistiken bokförs.