Fartyg utan lots i Lurö skärgård – oro för fler olyckor

4:39 min
  • Lotsarna som arbetar på farlederna i naturreservatet Lurö skärgård längs Vänern kan komma att försvinna.
  • Transportstyrelsen föreslår att det inte längre ska behövas lots för fartyg som ska passera Luröskärgården, vilket har väckt protester.
  • Christer Eriksson är en av nio lotsar på Vänern, han varnar för ökad olycksrisk om förslaget blir verklighet. Här ett reportage av Jonas Berglund.