Krisstöd under corona

Stor skillnad mellan hur regionerna stöttar kulturen

2:10 min
  • En enkät som Kulturnytt gjort bland landets 21 regioner visar att det har gjorts flera olika insatser för att stötta kulturverksamheter nu under coronapandemin, men det ser väldigt olika ut mellan regionerna.
  • Region Västerbotten har inte infört något extra stöd alls medan Norrbotten har skjutit till 2 miljoner kronor.
  • Ingen region använt nya pengar utan de krisstöd som har införts har tagits från ordinarie budget.