Vård

Anmäler fördröjd ambulans till strokepatient

0:48 min
  • En patient med strokesymptom nekades inledningsvis ambulanshelikopter, efter att SOS-personal av oklar anledning prioriterade ner allvarligheten på den misstänkta stroken, enligt en avvikelserapport från ambulanspersonal i Region Jämtland Härjedalen.
  • I rapporten går det att läsa att patienten "stirrade rakt fram och svarade inte på tilltal och var sned i munnen", men trots det återkallades ambulanshelikoptern först, vilket ledde till fördröjd restid.
  • Den långa transporten ledde till att personen gick miste om trombolys, alltså propplösande behandling.