Fler får adhd-diagnos men symtomen inte vanligare

1:57 min

Antalet barn som får diagnosen adhd har ökat kraftigt de senaste tio åren, men de symtom som ger en diagnos är lika vanliga idag som för tio år sedan, visar en svensk studie.

Varför diagnoserna ändå blir fler vet man inte, men det handlar troligen inte om överdiagnosticering, tror forskarna bakom studien.

- Vi har tittat på data från de senaste tio åren, och om man tittar på den typen av data så är det väldigt tydligt att antalet diagnoser av adhd ökar markant, men tittar man på de underliggande symtomen, de underliggande adhd-dragen, så ser vi att de är stabila, säger Henrik Larsson, epidemiolog vid Örebro universitet och Karolinska institutet, KI.

Idag är det drygt 6% av alla pojkar i åldrarna 10-14 som får läkemedel mot adhd. Det är fem gånger fler än det var t ex 2006. Men de drag som ligger till grund för en diagnos var alltså lika vanliga då, säger Henrik Larsson. Det har forskarna från KI och Örebro Universitet sett i medicinska data från nästan 20 000 tvillingar i det svenska tvillingregistret.

- Så det är inte så att personer idag är mer hyperaktiva och impulsiva jämfört med för tio år sedan. Och sammantaget så indikerar det att det är andra faktorer som förklarar varför antalet adhd-diagnoser ökar.

Vi har alltså inte någon epidemi av adhd, säger Henrik Larsson. Så vad beror då ökningen av antalet diagnoser på? Ja, det handlar inte i grunden om någon överdiagnostisering säger han.

- Det kan vara så att vi är bättre på att identifiera och diagnosticera adhd idag. Medvetenheten kring adhd har ökat i skola och bland föräldrar, vilket också bidrar till en ökad diagnosticering av adhd, säger epidemiologen Henrik Larsson.

Referens: Has the attention deficit hyperactivity disorder phenotype become more common in children between 2004 and 2014? Trends over 10 years from a Swedish general population sample