Arbetsmarknad

EU kommer inte att tvinga Sverige att införa minimilöner

2:00 min

EU kommissionen vill ju införa lagstadgade minimilöner, men EU-kommissionens  ordförande Ursula von der Leyen går idag ut och säger att lagen inte ska vara tvingande för länder med en fungerande kollektivavtalsmodell, såsom i Sverige.

– Jag noterar att von der Leyen fortfarande ger oss löften, men har fortfarande inte pekat på någon väg att gå, säger LO:s vice ordförande Therese Guovelin.

I dagens debattartikel i Dagens Nyheter försäkrar EU- kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU inte ska tvinga Sverige att lämna den svenska modellen, som bygger på att kollektiva löner förhandlas fram mellan fackförening och arbetsgivare. Även om de föreslår ett lagförslag om minimilöner i EU. Men såsom LO, vill inte heller arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR se ett tvingande direktiv och inte heller rekommendationer, utan arbetsmarknadens parter bör helt göra upp själva.

– Vi ser helst att EU inte går vidare med arbetet med minimilöner överhuvudtaget. det är ett steg på vägen där EU inte ska vara, så det är heller inget positivt att EU arbetar med den frågan, säger Niklas Lindahl, förhandlingschef på SKR.