Vikariat

Fler och mer erfarna sökte sig till äldrevården

2:00 min

Söktrycket till sommarens vikariat i kommunernas äldreomsorg har varit stort, visar en rundringning till ett 20-tal kommuner i landet som Ekot har gjort.

Sanna Sandell i Borås jobbade på ett mindre distributionsföretag men osäkerheten på arbetsmarknaden i våras på grund av pandemin fick henne att söka till äldreomsorgen och hon tänker stanna.

– Jag är ensamstående mamma och man vill ju ha ett jobb och kunna försörja sig själv och sitt barn, men samtidigt har det varit en spark i baken för mig att göra något annat, säger Sanna Sandell.

Borås stad, där Sanna Sandell jobbar, fick in nästan dubbelt så många ansökningar till sommarens vikariat jämfört med förra året.

– Vi har haft en jättetuff rekryteringsutmaning under flera år i vård- och omsorgen och nu såg vi många fler sökande på de vikariat som vi hade ute, säger Maria Jonsson, förvaltningschef för vård- och äldreförvaltningen i Borås stad.

Ekot har varit i kontakt med ett 20-tal kommuner runt om i landet, både storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och mindre kommuner som Hjo, Skövde och Partille, och det ökade intresset för att jobba i äldreomsorgen märks även där.

Förutom att det har varit fler sökande till sommarvikariat vittnar flera kommuner också om att de sökande har haft en högre kompetens än tidigare år, till exempel i form av flerårig arbetslivserfarenhet och körkort.

Kommuner som Ekot har pratat med tror att det är osäkerheten på grund av coronapandemin som har fått fler att söka.

– Dels är det personer som vill göra något bra, man känner att här finns det ett stort behov, och jag kan göra en insats. Sedan tror jag också att jobba i kommunen är en ganska säker arbetsgivare i förhållande till andra, då känns det tryggare att komma till oss, säger Maria Jonsson, förvaltningschef äldreomsorgen i Borås.

Även om intresset har varit stort den här sommaren är personalförsörjningen en utmaning för många kommuner. Sveriges kommuner och regioner räknar med att det behövs 15 000 anställda till äldreomsorgen varje år, fram till 2026.

Maria Jonsson, förvaltningschef för äldreomsorgen i Borås, säger att man sedan flera år arbetar med att öka attraktiviteten, till exempel genom att skapa karriärvägar och erbjuda utbildning på arbetstid men också praktiska saker som schemaläggning.

– Jag tycker att vi har gjort jättemånga saker, men vi är absolut inte färdiga, säger Maria Jonsson.