Matsvinn bidrar till övergödning

0:34 min

Mer än hälften av allt kväve och fosfor som tillförs för att gödsla jordbruket runt Östersjön försvinner på olika sätt ut till vattendrag, sjöar och hav där det kan bidra till övergödning, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF.

Rapporten pekar ut särskilt matsvinn, avloppsvatten, slakteriavfall och jordbruksrester som källor där vi bättre skulle kunna fånga upp fosfor och kväve, så att de skulle kunna göra nytta i jordbruket igen istället.

Hur husdjur och hästhållning bidrar till övergödningen är områden där det behöver forskas mer, enligt rapporten.

Rapporten finns här