Ytterligare 1 000 personer varslade om uppsägning

1:35 min

Under förra veckan varslades drygt 1 000 personer om uppsägning och totalt har nu närmare 100 000 personer varslats sedan början av mars. Men bilden är dubbeltydig – även om varslen ökar igen så är situationen inte riktigt lika mörk som tidigare under krisen.

– Det ser ut som att arbetsmarknaden har börjat komma igång lite. Vi ser att det är ungefär lika många som blir arbetslösa som går till jobb eller utbildning. Samtidigt har varslen ökat under de senaste veckorna. Nu ligger de på runt 1 000 till 2 000 personer varje vecka, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Till skillnad från tidigare är många av de som varslas nu industriarbetare. Hittills i september har nästan en tredjedel av alla varsel skett just inom industrin. Något som också innebär att delar av landet som tidigare varit mer skonade från varsel nu drabbas hårdare.

– Ja det handlar också om att vi ser spridningseffekter i ekonomin. I inledningen av krisen var det framförallt storstadsregionerna som påverkades när hotell- och restaurangnäringen drabbades. Men efter att industrin blivit påverkad ser vi att det också fått effekter i andra delar av landet, säger Annika Sundén.