Trafik

"Hastigheten avgör om du hinner stanna"

1:07 min
  • Nu går vi in i en period där det brukar vara mycket vilt på vägarna, och många viltolyckor sker bland annat på E45 och E18, som båda går igenom länet.
  • Viltet kommer ofta fram där det är buskage, skog eller diken med högt gräs, påpekar Lena Jansson, länsansvarig jägare vid nationella viltolycksrådet i Värmland.
  • Om olyckan ändå är framme då? "Man ringer 112 och anmäler", säger Lena Jansson.