ዝሓሸ ወሰኽ ደሞዝ ነቶም ኣብ ዓውዲ ዕዮ ምትሕግጋዝ ውልቀሰባት ዘለው ሰራሕተኛታት

1:59 min

ንነዊሕ ዓመታት፡ ወርሓዊ ደሞዝ ናይቶም ብ ፐርሶናል ኣሲስታንት ዝጽውዑ ኣብ ስራሕ ተሓጋገዝቲ ውልቀሰባት ዝነጥፉ ሰባት ካብቶም ዝተሓተ ኣታዊታት ዘለዎም ዓይነት ስራሕ ኮይኑ ጸኒሑ። ሕጂ ግና ኣጸቢቑ ክመሓየሽ ምዃኑ፡ ኣደ መንበር ሰልፊ ሊበራል ንያምኮ ሳቡኒ ሓቢራ።  ካብ ትመጽእ ዘላ ዓመት ብ 3.5 ሚእታዊት መንግስቲ ወሰኽ ክግበረሉ እዩ።

ከም ኣገላልጻ ንያምኮ ሳቡኒ፡ ንነዊሕ ዓመታት ክክፈሎም ዝጸንሐ ደሞዝ ንተሓጋገዝቲ ውልቀሰባት ምስቲ ዘሎ ዕዳጋ ዝሳነ ኣይነበረን። ስለዚ ፍሉይ ወሰኽ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።

 ብሰንኪ ኣካላዊ ይኹን ኣእምሮኣዊ ምጉዳል ሓገዝ ከም ዘድልዮ  ብሕጊ ዝተወሰነሉ ሰብ ነቲ ዝተመደበሉ ሰዓታት ብመን ክእለ ከም ዝደሊ ክመርጽ መሰል ኣለዎ። ሎሚ ኣስታት 70 ሚእታዊት ንስራሕ ተሓጋገዝቲ ውልቀሰባት ብናይ ግሊ ኩባንያታት ወይ ናይ ምትሕጋጋዝ ትራድኦታት ይካየድ። ዝተረፈ ብናይ ምምሓዳራት ኣካላት ይሰላሰል።

ድሕሪ እቲ ዝመጽእ ዓመት ዘሎ ዓመት ወሰኽ ደሞዝ ተሓጋገዝቲ ውልቀ ሰባት ሓፈሻዊ ገንዘብ 315 ኮሮና ንሰዓት ክኸውን እዩ። እዚ ንኹሉ ንምምሕዳራውን ውሕስነት መድሕንን ከምኡ ውን ናይ ጉዕዞ  ካልእ ወጻኢታት ዘጠቓልል እዩ።

ዮሃንስ ዘርኡ ንራድዮ ሽወደን ትግርኛ