Elbrist

Larm om elbrist i Skåne: Läget är kritiskt

2:00 min

Politiker i Region Skåne larmar nu om att det är kapacitetsbrist i de sydsvenska elnäten och att läget är kritiskt. Jobb och tillväxt riskerar att gå förlorade på grund av bristande tillgång till el, skriver de i ett brev till regeringen.

– Vi har sett att kapacitetsbristen skulle kunna leda till uppemot 19 000 färre arbetstillfällen i Sydsverige fram till 2040 och för oss skulle det vara helt förödande, säger regionrådet Anna Jähnke (M).

Det finns en oro inom näringslivet för effektbrist i södra Sverige, alltså svårigheter att leverera elen till hushåll och företag, har Ekot tidigare rapporterat om.

Nu har Alliansen i Region Skåne vänt sig till regeringen i frågan och varnar i ett brev för konsekvenserna av det här, rapporterar tidningen Dagens Industri.

”Det är kapacitetsbrist i de sydsvenska elnäten. Läget är kritiskt. Både grön omställning, jobb och tillväxt riskerar att gå förlorade på grund av bristande tillgång till el,” står det i brevet.

Politikerna skriver att den låga produktionskapaciteten för el i södra Sverige ihop med brist i kapaciteten för att föra över el från norr till söder har skapat effektbristen.

De efterlyser nu att regeringen ser till att säkerställa att det finns den kapacitet som behövs för Sydsverige, både idag och för framtiden, för att trygga Skånes elförsörjning.

– I augusti var till exempel elpriset i Sydsverige elva gånger högre än i Norrland. Det är fullkomligt oacceptabelt gentemot invånarna och framför allt företagen. Investerare vågar inte lägga sina företag i Sydsverige lägre för man vet inte om man kan få tillräckligt mycket med el. Därför är det viktigt att vi får den säkerställd, säger regionrådet Anna Jähnke (M).

Men energiminister Anders Ygeman (S) säger att det nu vidtagits åtgärder för att det ska finnas tillräckligt med el i Skåne.

– Vi har regionalt, ibland, en ansträngd kapacitetssituation. Därför har vi gjort ett gemensamt initiativ med elnätsägarna för att öka kapaciteten i Skåne. Inför vintern nu ökas kapaciteten, det investeras i förstärkta stamnätsstationer. Vi möjliggör också en kraftig ökad utbyggnad av elnäten i Skåne, säger Ygeman.

Kommer det finnas tillräckligt med el i Skåne framöver?

– Ja. Det har elnätsägarna också gått i god för. De ska kunna både kunna ge el till de nuvarande kunderna och utökad el till de kunder som vill expandera tills den stora nord-syd-kabeln är på plats, säger han.

Vad säger du till de som är oroliga i Skåne?

– Att elnätsägarna har vidtagit de åtgärder som krävs för att garantera kapaciteten i Skåne och att de kommer vidta ytterligare åtgärder, säger energiminister Anders Ygeman till Ekot.