Svenska forskare: Navalnij förgiftades med novitjok

1:38 min

Svenska forskare har hjälpt den tyska regeringen med analyser för att slå fast att den ryske oppositionsledaren Alexej Navalnyj förgiftades med Novitjok.

– Det är ett otvetydigt resultat, säger Åsa Scott, avdelningschef på FOI:s så kallade CBRN-laboratorium i Umeå.

I dag gick den tyska regeringen ut med att man har fått hjälp av ett svenskt och ett franskt laboratorium att slå fast att den ryske oppositionsledaren förgiftades med Novitjok. Det svenska laboratoriet tillhör Totalförsvarets forskningsinstitut och finns i Umeå.

– Det är ett otvetydigt resultat. Vi har dessutom gjort om analyserna för att verkligen säkerställa att det inte är något fel. Man gör också referenser för att se att det inte kan vara någonting annat, säger avdelningschefen Åsa Scott.

Totalförsvarets forskningsinstituts CBRN-laboratorium (kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen) är ett av den internationella organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) licensierade laboratorier. Umeå-laboratoriet är ett av få i världen som har möjlighet att analysera och skapa referenssubstanser av Novitjok.

Därför kom förfrågan bland annat till det svenska labbet.

Förseglade blodprover från Alexej Navalnyj skickades på ett flygplan från Tyskland till Umeå fredagen den 4 september.

Sen började analysarbetet. Alla nervgifter reagerar med proteiner i blodet och det är i de proteiner som man kan hitta ämnet som har förgiftat personen.

– Förenklat sett försöker man ”fiska upp” de här proteinerna ur blodet. Sen preparerar man provet för att kunna köra det med en speciell teknik som förkortas LC-MSMS. En sorts spektroskopisk metod för att analysera ett mönster. De här mönsterna är unika, varje ämne har ett speciellt mönster, vilket gör att man kan säga att i det här fallet så var det Novitjok, säger Åsa Scott, avdelningschef på FOI:s CBRN-laboratorium i Umeå.

Det svenska laboratoriets kunde lämna sitt resultat efter helgen, måndagen den 7.

Den tyska regeringen hade redan veckan innan, den 2 september, kommunicerat att deras militärlaboratorium påträffat Novitjok och att den ryske oppositionsledaren utsats för ett mordförsök.