JO-kritik

Allvarliga brister hos socialtjänsten i Växjö enligt JO

0:40 min
  • Socialtjänsten i Växjö får allvarlig kritik av justitieombudsmannen efter en utredning om handläggningen av en kvinna som sökt bistånd.
  • Kvinnan fick avslag utan motivering, vissa handlingar tappades bort och andra lämnades ut först efter fem månader.
  • JO konstaterar att nämnden i ett flertal avseenden har brustit i sin handläggning och skriver att flera av bristerna är oacceptabla bland annat att en myndighet inte har kontroll över sina handlingar.