Utbildning

Uppgifter om skolor kan bli offentligt igen

1:41 min

Regeringen nu färdigt med förslag om hur uppgifter om vilka skolor som finns i Sverige återigen ska kunna bli offentligt.

Idag skickar regeringen ut ett förslag till en ny förordning som ska göra att det så kallade skolenhetsregistret som Skolverket publicerar blir offentligt igen.

– Den nya förordningen kommer innebära att uppgifter om vilka skolor som finns och var skolorna finns, samt kontaktuppgifter till skolorna, åter kommer att bli tillgängliga och gå att komma åt via Skolverkets webb, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Det betyder i sin tur att det kommer gå att skicka ut nationella prov till skolorna och eleverna och att Skolinspektionen får tillgång till den information de behöver för att kunna lägga upp sin tillsynsverksamhet.

Det var den 1 september som Skolverket slutade publicera statistik över skolor, bland annat gällande elevsammansättning och betyg efter en dom tidigare i år i kammarrätten i Göteborg som slog fast att den här typen av uppgifter från friskolor i vissa fall ska klassas som affärshemligheter.

Även skolenhetsregistret med uppgifter om vilka skolor som finns och kontaktinformation till dem slutade publiceras.

I juni krävde Skolverket att regeringen skulle komma med förslag till en ny förordning, för att göra det möjligt för Skolverket att fortsätta publicera det här registret och nu skickar alltså regeringen ut ett förslag på en ändring och hoppas att det ska kunna träda i kraft i slutet av oktober.

Så frågan är varför regeringen inte kommit med det här tidigare?

– Det här har vi gjort så fort vi har kunnat utan att ställa till med andra problem, säger Anna Ekström.

Förslaget till en förordning gäller alltså enbart det så kallade skolenhetsregistret. Regeringen arbetar vidare med förslag på hur sekretessen när det gäller hur all annan statistik som Skolverket vanligen publicerar ska kunna bli offentligt igen.