SR GRANSKAR SKOLAN

Segregerade skolor har två lärare i klassrummen

2:30 min
  • Nio av tio elever på Hovsjöskolan har föräldrar med utländsk bakgrund, och en stor del av dem saknar eftergymnasial utbildning.
  • För att möta utmaningen med segregation har skolan, och flera andra skolor i Södertälje, infört ett tvålärarsystem.
  • "Det kräver väldigt mycket men handlar om att eleverna ska bli sedda och förstådda", förklarar rektor Håkan Malmrot.