Risk för bränder

Brandflyg blir kvar i Blekinge

0:29 min
  • De två brandflyg som kan släppa 3 000 liter vatten över exempelvis skogsbränder, kommer att bli kvar i Blekinge fram till på onsdag. Det beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på måndagen.
  • Flygplanen som vanligtvis är placerade i Nyköping, anlände till Kallinge i fredags för att kunna hjälpa till vid ett eventuellt släckningsarbete.
  • Risken för brand i Blekingeterrängen har minskat men är enligt räddningstjänsten fortsatt hög jämfört med övriga landet.