Mjölktänder undersöks för ledtrådar bakom autism

1:55 min

Autism kan hänga samman med påverkan redan under fosterstadiet, enligt forskning från bland annat Karolinska institutet.

Det finns par av enäggstvillingar där bara den ena tvillingen har en autism-diagnos. Sådana tvillingpar har i en studie undersökts noggrant, både fysiskt och psykiskt, för att se hur de skiljer sig åt och för att hitta orsakerna bakom diagnosen.

Enäggstvillingar har exakt samma gener, så skillnaden mellan tvillingarna bör ligga i någon miljöfaktor, är tanken.

En av många undersökningar som gjorts är att med hjälp av laserteknik analysera tvillingarnas mjölktänder. I ett slags årsringar i tänderna kan man se när och hur mycket av viktiga metaller som tagits upp. Till exempel har man undersökt mängden zink som är viktigt för kroppen.

– Det vi har sett hos de här paren, är att de har ganska olika koncentrationer av metaller i sina tänder, och att det har ett samband med till exempel autistiska beteenden, men i mindre grad även adhd-beteenden mycket senare, säger Sven Bölte, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Det är inte klarlagt hur sambandet mellan det här upptaget av metaller och autism ser ut, det återstår mycket att ta reda på. Sven Bölte betonar att det inte handlar om nånting som mamman gör eller inte gör under graviditeten. Skillnaden mellan barnen uppkommer på något annat sätt, men hur, det vet man inte ännu.

– Eftersom dessa mödrar ju har samma exponering av miljöfaktorer, så att det måste vara nåt som händer inne i kroppen. Nu försöker vi förstå mer var det här kommer ifrån, säger han.

Källor: Paul Curtin et al, 2020. Dynamical features in fetal and postnatal zinc-copper metabolic cycles predict the emergence of autism spectrum disorder. Science advances. Doi: 10.1126/sciadv.aat1293

Manish Arora et al, 2020. Fetal and postnatal metal dysregulation in autism. Nature Communications. Doi:10.1038/ncomms15493