Ani India 6 milionja djene astardje covid-19

0:57 min
  • E India tani sar jekh motori ko avdisatno globalno buvljariba ando covid-19.
  • Jekh nevo rodljaribe/ studiribe mothovi so akija bari phuv e Indija pana ano pandjto masek akava bersh hine la pobuter ando 6 miljonja covid-nasvalje.
  • O direktori ko nasvaljengo cher Dr. Anupal Kumar Sharma phenela so akija situacia na djala ko jekh poshukar.

Reporteri:Veljko Karamani

veljko.karamani@sr.se