Luftpartiklar

Kopplingen mellan hälsa och Visbys dåliga luft undersöks

1:56 min
  • Forskare vid Umeå universitet ska undersöka om skadliga partiklar i Visbyluften leder till fler akuta sjukbesök. 
  • Forskarna har ännu inte sammanställt resultaten men vid återkommande studier i storstadsregionerna har de sett ett samband mellan dålig luft och fler vårdbesök. 
  • "Partikelhalterna har ju varit höga de flesta av de här åren från 2013 som vi studerar", konstaterar Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som leder studien.