Svenskt labb bekräftar novitjok

6:02 min
  • Det har bekräftats att Aleksej Navalnyj blev förgiftad med novitjok.
  • Bland annat ett svenskt laboratorium vid Totalförsvarets forskningsinstitut  har tittat närmare på proverna.
  • Hör Åsa Scott, avdelningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut