MILITÄRT

Lång värnpliktsutbildning i Jämtland för gruppchefer på plats

1:49 min
  • 2004 beslutade riksdagen att Jämtlands fältjägarregemente på I5, skulle avvecklats - men nu ska åtta gruppchefer, fältjägare, utbildas i länet.

  • "Det är fantastiskt att få genomföra en lång utbildning för värnpliktiga igen", säger överstelöjtnant och fältjägargruppens chef Mikael Wassdahl.