Överskott

Elproducenter tvingas rea ut elen

2:01 min

Kapacitetsbristen och överskottet av energi i norra Sverige har under sommaren lett till att elproducenter har tvingats minska produktionen och dessutom sälja ut elen billigt.

Svårigheter att transportera el från norra till södra Sverige har gjort att producenter tvingats sälja ut elen till låga priser i de norra delarna av Sverige.

Under sommarmånaderna har elpriset i södra Sverige varit dubbelt så högt som i norra. I augusti kostade elen till exempel 18 öre per kWh till de nordligaste elområdena, samtidigt som elen i det södra elområdet kostade 42 öre per kWh.

Under korta perioder i sommar var elpriserna i norra Sverige till och med negativa.

– Det finns elproduktion som inte kan föras vidare till angränsande elområden där det hade behövts. Då får producenterna dra ner på sin produktion, och det är ju väldigt dåligt betalt för den el som produceras, säger Torbjörn Larsson, presschef på Uniper.

Dessutom har det uppkommit en inlåsningseffekt där elen tvingas stanna i norra Sverige, trots att den behövs längre ner i landet. Effektbristen förstärks dessutom av att energiproduktionen är betydligt lägre i södra Sverige, bland annat sedan kärnkraftverket Barsebäck stängde 2005.

När det var som värst i somras tvingades energibolaget Uniper öppna oljekraftverket i Karlshamn, för att öka stabiliteten.

– Vi har fått en situation där Svenska kraftnät inte har byggt ut stamnätet i samma takt som kraftbranschen har byggt elproduktion. Då behöver man göra något från politiskt håll för att trycka på Svenska Kraftnät. Det räcker inte att snacka om att det är kapacitetsbrist, för det är de väl medvetna om, säger Daniel Kulin, analytiker på branschorganisationen Svensk vindenergi, och fortsätter:

– När vi har jättestora skillnader på vad det kostar att använda el blir det inte samma villkor för industrier och företag, eller människor. Det är ju lite pinsamt för ett land som Sverige att vi saknar en så grundläggande infrastruktur som elnät.

Exakt hur mycket produktion man tvingats gå ner till är inte offentligt hos energibolagen, men enligt statistik från den nordiska elbörsen har norra Sverige nära 20 gånger så stor produktion av energi som södra.

Svenska kraftnät håller med om att situationen inte är önskvärd, men hänvisar till den plan som finns för att byta ut elnätet fram till 2040.

– Redan nu finns det mer kortsiktiga åtgärder som kommer höja kapaciteten inom ett antal år, men den stora kapacitetshöjningen kommer gradvis från 2030 och framåt, säger Peter Wigert, finanschef på Svenska kraftnät.

– Såhär i efterhand kan man alltid säga att den här vindkraftproduktionen och utbyggnaden av den har gått väldigt fort. Och med facit i hand skulle det vara bra med mer kapacitet men när vi bygger ut gör vi det utifrån att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt, fortsätter han.

Och då bedömde ni att det inte var samhällsekonomiskt lönsamt med mer kapacitet?

– Det kan jag inte svara på, säger säger Peter Wigert, finanschef på Svenska kraftnät.