Rojalisterna som försvarar Thailands monarki

8:35 min
  • I Thailand demonstrerar studenter mot både kungen och regeringen. Protesterna äger rum i stort sett varje dag och på lördag planerar studenterna att genomföra stora demonstrationer runt om i landet.
  • Nu har rojalister i landet organiserat sig för att försvara monarkin i Thailand.
  • Hör Sveriges Radios korrespondent i Asien Peder Gustafsson och hans reportage om de som nu går samman för att stötta landets kung.

Tusentals studenter och unga demonstrerar i Bangkok för att kräva regeringens avgång, en ny konstitution som begränsar militärens makt, fria val och att myndigheterna ska upphöra med trakasserierna av oppositionella och oliktänkande. Studenterna kräver också en ordentlig skolreform som ska modernisera utbildningssystemet.

Vid sidan om de kraven har också krav på att minska det thailändska kungahusets makt kommit. Det är näst intill en sensation i ett land där det är strängt förbjudet i lag att på något sätt kritisera kungahuset. Thailands majestätslagar är bland de hårdaste i världen. Bryter man mot lagen så kan man dömas till 15 års fängelse.

Som en motreaktion mot studenternas krav på att minska kungahusets makt i Thailand har det vuxit fram en rojaliströrelse. Nyligen genomförde rojalisterna demonstrationer för att visa sitt stöd för monarkin. Det är långt ifrån bara äldre som nu visar sitt stöd för kungahuset. Allt fler yngre deltar i rojalisterna arrangemang.

27-åriga Waras är rojalist och hon säger:

– Egentligen respekterar jag åsikter från alla sidor och alla generationer och jag förstår också varför ungdomarna kom ut på gatorna. Men jag vill att de också ska känna till de olika sidornas avsikter, inte bara låta känslorna styra.

Kiattiwong Sa-Ngob är en av grundarna till en rojalistgrupp som vill visa sitt stöd för kungahuset. Han är 24 år och studerar juridik vid ett av Bangkoks universitet. Jag träffade honom en sen kväll i Bangkok efter att han kom tillbaka från en resa på den thailändska landsbygden där han pratat med folk om hur de ser på protesterna och kungahuset.

Många jag pratade med har porträtt av den tidigare kungen Bhumibol hängande på väggen i sina hem för att visa respekt för en monark som gjorde så mycket för folket. Det finns ett speciellt band mellan många thailändare och den tidigare kungen som aldrig kommer försvinna, säger Kiattiwong. Han menar att många av studenterna som protesterar nu borde fråga folket på landsbygden vad de tycker om kungahuset och inte ta för givet att deras åsikter är alla thailändares uppfattning.

Rojalistgruppen som Kiattawong är med och leder vill lyfta fram monarkins betydelse i Thailand. Han säger att rojalisterna inte är emot studenternas demonstrationer eller ifrågasätter deras politiska krav. Tvärt om så är det en bra sak att studenterna demonstrerar och på så sätt lyfter fram betydelsen av demokrati i landet efter att man under lång tid levt i ett militärstyre som tystade oliktänkande.

Det Kiattawong ser som ett problem är att de som protesterar blandar in monarkin i politiken. Monarkin är något annat tycker han. Thailand har en 800-årig kunglig historia som började med Sukhothai dynastin och sträcker sig fram till idag. Vore det inte för monarkin så skulle Thailand inte vara det land det är i dag enligt Kiattawong. Han tycker att kravet på att minska kungahusets makt är ogenomtänkt. Samtidigt som studenterna kräver yttrandefrihet och demokrati så vill de beröva kungahuset deras rättigheter.

Tal och handling är motsägelsefulla och jag tror inte att majoriteten av thailändare håller med om kraven på att förändra monarkins ställning i landet.
När jag frågar Kiattawong om vad han tycker om studenternas tre krav som inte har med kungahuset att göra utan regeringens avgång, ny konstitution och ett slut på förföljelse av oppositionella säger han att de är bra krav.

Vad rojalisten Kittawong inte håller med om är att det pågår förföljelse av oppositionella i Thailand. Det trots att ett av de största oppositionspartierna vid valet förra året Framtidspartiet har upplösts av en domstol och ledningen har förbjudits att verka politiskt i 10 år.

Det myndigheterna gör är inte att trakassera oppositionen utan bara utföra sina plikter enligt lagen säger Kiattawong.

På lördag den 19 september planerar studenterna att genomföra stora regeringskritiska demonstrationer runt om i Thailand. Enligt Kiattawong kommer rojalisterna inte att arrangera någon form av motdemonstrationer den dagen. I stället vill man se att polisen håller koll på de som demonstrerar och bryter de mot någon lag så får de stå sitt kast.

Thailand har en historia av politiks oro med återkommande militärkupper. Blodiga och dödliga sammandrabbningar ägde rum mellan militären de nationalistiska gulskjortorna och alliansen mot diktatur eller rödskjortorna 2010. De nu studentledda demonstrationerna i Thailand är de största protesterna sedan dess. Kiattawong säger att han är orolig över att protesterna som pågår kan leda till sammandrabbningar.

Även om rojalisterna och studenterna har olika åsikt så insisterar Kiattawong på att ha olika syn är en del av demokratins skönhet, men att ha olika åsikter bör inte leda till att samhället blir splittrat.