ብዛዕባ ወሰኽ ደሞዝ ሰራሕተኛታት፡ ተሓጋገዝቲ ውልቀሰባት እንታይ ይብሉ

4:33 min

ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፡ ኣብ ናይ ትማል 14 መስከረም 2020 ካብ ዘቕረብናዮም ዜናታት ሓደ ፡ መንግስቲ ሽወደን ነቶም ብስም ፐርሰናል ኣሲስታንት ዝፍለጡ፡ ሓገዝ ንዘድልዮም ውልቀ ሰባት ዝተሓጋገዙ ሞያውያን ሰራሕተኛታት፡ ናይ 3.5 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ባጀት ናይ ዓመተ 2021 ክገብር ምዃኑ ኣቕሪብና ኔርና ። እዚ ወሰኽ ደሞዝ፡ ምስቲ ምስ ዕዳጋ ክመጣጠን ዘይጸንሐ ኣታዊኦም ከመዓራርዮ ከም ዝኾነ ኣደ መንበር ናይ ሰልፊ ሊበራል ንያማኮ ሳቡኒ ምሕባራ ይዝከር።

ሲሞን ገረዝግሄርን ኣስቴርን ሓድጉን ክልቲኦም ካብ ከተማ ስቶክሆልም ይቕመጡ። ፈለማ ሲሞን ኣብቲ ስራሕ ንሹዱሽተ ዓመት ከም ዝሰርሐ ይገልጽ። ኣስቴር ድማ ዓመትን ሹዱሽተ ወርሕን ሰሪሓ። ክልቲኦም በቶም ኣብ ናይ ምእላይ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ናይ ውልቂ፡ ዝኽፈሎም ገንዘብ እኹል ዘይምዃኑ ድማ ይገልጹ።

ፈለማ ብዛዕባ እቲ 3.5% ዝብል ወሰኽ  ጽቡቕ ተሰሚዑኒ ይብል ሲሞን። ኣስቴር ግና ክንድዚ ዝኣክል ወሰኽ ዝበሃል ከም ዘይትፈልጥ ትገልጽ።

ኮይኑ ግና 600 ወይ 700 ምስ ህልው ዕዳጋ ይመጣጠን ዲዩ ? ንዝብል ሕቶ ሲሞን ይምልስ።