corona

Lantbruket i Sörmland klarar coronakrisen väl hittills

1:48 min
  • Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin, det visar det nya branschindex för hela det gröna näringslivet som LRF idag presenterar.

  •  Slutsatsen de drar är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt och bäst har det gått för trädgårdsnäringen och köttuppfödarna i Sverige, enligt LRF.

  • "Det är en ganska okänslig bransch med erfarenhet av krishantering sedan tidigare", säger Johan Lagerholm som är ordförande för LRF Sörmland.