Sjukvård

Sjuksköterskestudenter får inte vårda covidpatienter

0:50 min
  • Nu under höstterminen ska sjuksköterskestudenter på Linnéuniversitetet inte delta i den direkta vården av patienter med konstaterad covid-19 under sin verksamhetsförlagda utbildning.
  • Anledningen är att universitetet inte vill utsätta studenter för smittrisk under deras utbildning och något liknande beslut i våras fanns inte.
  • Enligt Per Enarsson, prefekt vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap på universitetet, var det en handfull sjuksköterskestuderande som blev smittade av covid-19 i våras under den tid de hade sin verksamhetsförlagda utbildning, men om det var just där de smittades går det inte att säga.