Uppfödning

Han föder upp ålar – har tre miljoner

1:58 min
  • Hans Olsson är ålodlare i Helsingborg och har tre miljoner ålar fördelat i 68 bassänger.
  • Att äta och också odla ål är en omtvistad fråga – Hans Olsson menar att det för honom är viktigt att värna och bevara ålen.
  • ”Det är inte bara positivt, ålen är rödlistad och det är ju kontroversiellt. Men finns inte ålen finns inte vi, vi är inte här för att utrota ålen utan vi vill hjälpa till och bidra och det tycker jag absolut vi gör", säger ålodlaren Hans Olsson.