Arbetsplatsolycka

Allvarlig olycka vid Västra länken – allmänheten varnas

1:57 min
  • En allvarlig arbetsplatsolycka inträffade idag vid ett brobygge längs Västra länken i Umeå, och enligt Trafikverket har en person fått en axelskada medan övriga arbetare på plats är oskadda.

  • Det var när en sektion av den nya E12-bron över Umeälven skulle skjutas ut mot nästa brostöd som något hände och hela bron rusade iväg vilket ledde till att en del som håller uppe bron slets loss och föll ner i älven.

  • Trafikverket varnar allmänheten och alla som befinner sig nedström på Umeälven och i dess delta att det kan komma virke flytande från olycksplatsen. Bron ligger på stöd, men all båttrafik under den är av säkerhetsskäl förbjuden, och områdena runt arbetsplatsen stängs nu av.