Coronapandemin

Just nu: Från 1 oktober tillåts besök på äldreboenden

Det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre hävs. Det meddelar socialminister Lena Hallengren.

- Besök inte dina anhöriga om du har sjukdomssymptom och lyssna på personalen, uppmanar socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell säger på pressträffen att förbudet har blivit en börda i längden för de äldre.

Det nationella besöksförbudet gäller i nuläget till den 30 september och från den 1 oktober är besök tillåtna.

- Vårdinrättningar har haft tid att arbeta med att förebygga smitta, säger Olivia Wigzell som en av anledningarna till att regeringen nu kan upphäva besöksförbudet.

- Det vilar ett ansvar för den som vill besöka boenden för att man ska undvika att föra in smitta, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter för besök på äldreboenden; bland annat måste en riskanalys göras och rutiner för att förebygga smittspridning vara på plats. Föreskrifterna ska nu ut på remiss.

- Smittspridningen är väldigt liten på de särskilda boendena, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Om smittspridningen tar fart kan lokala besöksförbud bli aktuellt säger Johan Carlson.

- Vi kommer att föreslå besökstider i början så att inte för många kommer samtidigt, säger Johan Carlson.