Budgeten

Miljardförstärkning av skola och forskning 2021

Regeringen lägger en miljard i ett särskilt coronastöd till de elever som behöver extra stöd på grund av pandemin. Forskning får en förstärkning på 3,6 miljarder. Sammanlagt blir det 5 miljarder extra 2021.

Det meddelar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni när hon presenterar budgetpropositionens förslag för skola och omsorg.

– Vi fortsätter förstärka lovskolan och läxhjälp, säger Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad.

Han säger att bristen på behöriga lärare är stor och att det behövs fler vägar in i läraryrket för att få fler att välja denna profession. I budgeten finns flera olika satsningar för att öka andelen behöriga lärare inom skolan.

Skolinspektionens budget får ett tillskott med 20 miljoner i det här budgetförslaget.

Man förstärker också infrastrukturen på forskningsområdet.

- 13,6 miljarder kronor läggs på forskning under en fyra års period, säger Liberalernas forskningspolitiska talesperson Maria Nilsson.

Basanslagen till universitet och högskolor höjs.