Coronapandemin

Just nu: Folkhälsomyndigheten om coronaläget

En viss ökning av antalet smittade bland gymnasieungdomar.

- Vi har inte nått peaken på den här pandemin än, säger Anders Tegnell statsepidemiolog.

Han säger att det nu är 30 miljoner fall globalt och nästan en miljon har avlidit hittills.

I Sverige har 87 345 personer konstaterats smittade. Fem nya dödsfall har registrerats det senaste dygnet. Det finns en viss ökning av antalet smittade bland gymnasieungdomar.

Rekommendationerna att provta barn har inneburit att antalet prov har ökat. Senaste veckan genomfördes 140 000 tester.

Anders Tegnell säger att besöksförbudet varit negativa för en del äldre och att det inte är rimligt att hålla fast vid dem när nu smittspridningen i samhället är lägre än förut.

Antalet covid-19 patienter som vårdas på sjukhus är lågt säger Mattias Fredricson som är enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen lägger fram ett antal förslag för hur man ska kunna stödja regionerna när vårdskulden nu ska åtgärdas. Man föreslår bland annat att Socialstyrelsen ska hjälpa regionerna med statistik över vården som skjutits fram under pandemin.

Förtroendet för regeringens sätt att hantera pandemin är något lägre än tidigare uppger Svante Werger rådgivare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han tillägger att dessa siffrorna har fluktuerat en del under pandemins gång.