Gävle

Kvinna vägrades vård trots domstolsbeslut

0:34 min
  • Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Gävle efter att nämnden nekade en kvinna plats på ett behandlingshem, trots att förvaltningsrätten hade avgjort frågan till kvinnans fördel.
  • ”Jag kan inte uppfatta nämndens agerande på annat sätt än att det har varit fråga om domstolstrots”, skriver JO i beslutet.
  • JO uttrycker även förvåning över att socialnämnden inte ens i samband med JO:s granskning insett det felaktiga i hanteringen.