Migration

Just nu: Migrationskommitténs betänkande överlämnas

Stor oenighet kring kommitténs 26 förslag som migrationsminister Morgan Johansson tar emot i dag.

Riksdagspartierna har inte kunnat komma överens om migrationskommitténs betänkande. Socialdemokraterna stödjer alla förslagen medan Miljöpartiet bara står bakom några av dem.

Kommitténs olika förslag liknar den lagstiftning som nu är i kraft. Det innebär att den som beviljas skydd i de allra flesta fall får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om tre år som sedan kan förlängas med ytterligare två år. Permanent uppehållstillstånd ges bara till kvotflyktingar.

- Sverige tar emot 5 000 kvotflyktingar per år, säger kammarrättspresident Thomas Rolén som varit kommitténs ordförande.

Bland förslagen finns krav på kunskaper i svenska språket och ett skötsamt leverne. För anhöriginvandring finns försörjningskrav där den som redan är i Sverige måste kunna försörja sina familjemedlemmar och ha en tillräckligt stor bostad.

Senast i vår behöver regeringen lägga fram en proposition om riksdagen ska hinna fatta beslut innan den nuvarande tillfälliga utlänningslagen upphör 19 juli.