Örebro kommun

Förslag: Kvinnersta upphör som eget gymnasium

0:37 min
  • Kvinnerstagymnasiet utanför Örebro kommer upphöra som egen enhet, istället kommer Naturbruksutbildningen att ingå i Karolinska gymnasiets utbud, det är förslaget till nästa Gymnasienämnd.
  • Redan nästa höst ska de teoretiska kärnämnena läsas på Karolinska enligt tidigare beslut, och de praktiska delarna kommer även fortsättningsvis vara på Kvinnersta eller de praktikplatser som eleverna har.
  • Orsaken till att man vill lägga ner Kvinnersta som gymnasieenhet är att kommunen vill att fler elever ska lockas att söka naturbruksprogrammet om det är del av ett större gymnasium.