تقاضای کار در خانه سالمندان افزایش یافته است

3:01 min

 گزارشی که اکوت از بیست کمون در سطح کشور تهیه کرده است نشان می دهد که حجم درخواست کار موقت در بخش مراقبت از سالمندان در تابستان امسال بالا بوده است.

سانا ساندل، یکی از باشنده‌های شهر بوروس، در شرکتی کوچک کار می‌کرد اما به دلیل ناامنی در بازار کار در زمان شیوع ویروس کرونا، تصمیم گرفت تا به بخش مراقبت از سالمندان درخواست کار بفرستد. او می‌گوید: من یک مادر مجرد هستم و باید یک شغل داشته باشم تا بتوانم از پس مخارج زندگی بربیایم، همزمان با این همیشه دلم می خواست که کار دیگری به غیر از شغلی که داشتم انجام بدهم.

در طول تابستان امسال کمون بوروس که سانا ساندل در آنجا زندگی می کند، در حدود دو برابر درخواست کار موقت تابستانی نسبت به سال گذشته دریافت کرده است.

رئیس اداره امور مراقبت از سالمندان شهر بوروس، ماریا یونسون می گوید: طی چندین سال در زمینه مراقبت از سالمندان دچار چالش استخدام شدیدی بودیم، اما امسال سطح تقاضای کار موقت بسیار بالا بود.

در جریان بررسی این موضوع بخش خبری رادیوی سویدن، اکوت، با ۲۰ شهرداری در سطح کشور ارتباط برقرار کرد. آمار نشان می دهد که تعداد درخواست‌های کاری در شهرهای بزرگ از جمله استکهلم،  یوتبوری، مالمو و همچنین شهرهای کوچکتری چون یو، خووده و پارتیله بسیار بالا بوده است.

به غیر از حجم زیاد درخواست‌های کار تابستانی در این شهرها اکثر کمونها گزارش کرده‌اند که درخواست‌کنندگان امسال از صلاحیت های بیشتری از جمله گواهینامه و تجربه‌های کاری بالا برخوردار بوده‌اند. همچنین این کمون‌ها اظهار داشته‌اند که ریشه این افزایش به ناامنی شغلی ناشی از ویروس کرونا بر می‌گردد.

ماریا یونسون می گوید: متقاضیان از طرفی می خواهند کار خوبی انجام بدهند و حس می کنند که ما در بخش مراقبت از سالمندان به آنها نیاز داریم و با خود می گویند من میخواهم دراین بخش خدمت کنم و از طرف دیگر اینکه استخدام کمون باشند که نسبت به سایر کارفرما ها به آنها امنیت شغلی بیشتری می دهد.

اگرچه در تابستان امسال علاقه به کار زیاد بوده است، اما تامین نیروی انسانی برای بسیاری از کمون‌ها یک چالش است. کمونها و مناطق سویدن تخمین می زنند که هر سال ۱۵۰۰۰ کارمند برای مراقبت از سالمندان تا سال ۲۰۲۶ مورد نیاز خواهد بود.

ماریا یونسون، رئیس اداره مراقبت از سالمندان شهر بوروس همچنین می‌گوید: ما چندین سال است که تلاش داریم تا با هموار ساختن مسیرهای شغلی، ارائه آموزش در ساعات کاری و همچنین برنامه ریزی، این شغل را برای جویندگان کار جذاب کنیم.

ـ از نظر من، ما خیلی کارها برای جذب نیرو انجام داده‌ایم، اما این کافی نیست و ما هنوز نیاز به تلاش بیشتر داریم.