Den segregerade skolan

Abdalrahman: "Vår skola borde vara mer blandad"

1:49 min
  • Skolsegregationen i länet har ökat och åtta värmländska kommuner har idag skolor där elevsammansättningen skiljer sig tydligt från kommunsnittet när det gäller utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå, det visar Sveriges Radios undersökning. 
  • På Höglundaskolan i Säffle har nästan hälften av eleverna utländsk bakgrund, fast de utgör 25 procent av eleverna i kommunen i stort.

Tydlig segregation i undersökningen = att elevsammansättningen skiljer sig minst 20 procentenheter från snittet i kommunen vad gäller utländsk bakgrund eller eftergymnasial utbildning hos någon av föräldrarna. Utländsk bakgrund innebär här att eleven är utlandsfödd, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Sveriges Radios undersökning visar att skolsegregationen har ökat i hela landet. En av fyra grundskolor har idag en tydligt avvikande elevsammansättning.