Budget

Nära 5 miljarder till skola och forskning 2021

1:59 min

Idag presenterade Liberalerna utbildningssatsningarna i den budget för nästa år som presenteras i sin helhet nästa vecka.

Skolan får ett tillskott på 1,6 miljarder, varav en miljard ska gå till olika tillfälliga insatser för att kompensera för de kunskapstapp som coronapandemin har fört med sig.

– Vi ser att corona har påverkat skolan mycket. Barn har hållits hemma och många lärare har gjort vad de kan för att undervisa de som var i skolan, men också de som varit hemma och undervisats på distans. Alla barn har inte kunnat hänga med i undervisningen. Det säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och fortsätter:

– Vi ser ett ökat kunskapstapp. Men vi ser också ökat kunskapsgap mellan de som kommer från resursstarka familjer och de som kommer från socioekonomiskt utsatta familjer. Den extra miljarden är till för att täppa till det gapet, men också för att ta igen tappet som corona orsakat. En coronamiljard till skolan. Totalt innehåller budgeten för nästa år 1,6 miljarder extra till skolan.

Inriktningen ska vara mer lärarledd undervisning för eleverna och fler behöriga lärare enligt Nyamko Sabuni. Konkret handlar det bland annat om mer pengar till lovskola och läxhjälp, fler möjligheter till fortbildning för att bli behörig lärare och mer undervisningstid.

Men det behöver inte handla om att behöriga lärare ska stå för undervisningen. Det kan vara studenter eller personer med andra yrken som hjälper till i skolan med exempelvis läxhjälp, säger Nyamko Sabuni. Och för nästa år behövs hjälpen akut.

Liberalerna presenterade också idag 3,6 miljarder kronor som ska gå till forskning nästa år. Det handlar både om grundforskning och mer spetsinriktad forskning. Framtiden hänger på detta, enligt Nyamko Sabuni.

– Kommande år handlar det om att låta fler barn vara kvar i skolan och få stöd och hjälp av yrkeskunniga personer.