Coronaviruset

Region Skåne ska ta fram en vaccinationsplan mot corona

0:43 min
  • Region Skåne vill vara redo att dra igång vaccinationen av befolkningen så fort som möjligt, när ett vaccin mot covid-19 väl finns på plats.
  • Därför kommer man nu att ta fram en särskild vaccinationsplan, som ska sättas i verket så fort ett vaccin är redo att börja användas. 
  • Planen ska bland annat klargöra vilka grupper som ska prioriteras först.