اختصاص بودجه برای کمک‌هزینه نصب سلول‌های خورشیدی

1:46 min

از سال آینده، کمک‌هزینه سبز(کمک هزینه دوستدار محیط زیست) مانند کمک‌هزینه‌های خدمات خانگی، به خانوارها پرداخته می‌شود که باعث رونق یافتن استفاده از سلول‌های خورشیدی و پایه‌های چارج(شارژ) برق خواهدشد.

برای این کار احزاب حامی دولت، یعنی لیبرال و سنتر با دولت به توافق رسیده‌اند و مبلغ ۲۰۰ میلیون کرون برای آن اختصاص داده‌اند.

رهبر حزب سنتر، انی لوف در این زمینه چنین توضیحات می‌دهد:

- کسر مخارج سبز درست مانند کسر مخارج خدمات خانگی‌ست که به‌طور مستقیم در صورت‌حساب کسر می‌شود. او اضافه می‌کند: سقف این کمک‌ها مبلغ ۵۰هزار کرون در سال است.

براساس گفته‌های انی لوف، ۱۵ درصد قیمت و مخارج نصب سلول‌های خورشیدی و ۵۰ درصد قیمت و مخارج خدمات برای نصب پایه‌های چارج برق برای موتر و یا ذخیره برق به افراد پرداخته می‌شود و یا هم قبل از پرداخت در صورت‌حساب کسر می‌شود.

در ماه جنوری، زمانی که پرداخت این کمک‌هزینه و یا کسر سبز شروع می‌شود، کمک دولت در امور سلول‌های خورشیدی از بین می‌رود. انتظار می‌رود ولی که در سال آینده قیمت سلول‌های خورشیدی در مقایسه با قیمت امروزی آن ارزانتر شود.