SKOLAN

Årjäng lyckas bryta skolsegregationen

2:02 min
  • Skolsegregationen har ökat i Värmland och idag finns det åtta av 16 kommuner som är skolsegregerade visar Sveriges Radios undersökning.   
  • Men i Årjängs kommun har man lyckats att vända på detta genom att man satsat på ett EU-projekt, Värmlands Nya, där lärare från andra länder hjälpt de nyanlända att höja sina betyg genom en studieverkstad.   
  • ''Studieverkstad är en bra plats för de nyanlända eleverna som till exempel behöver läsa in årskurs sju och åtta'', säger läraren Hala Moustafa.

Tydlig segregation i undersökningen = att elevsammansättningen skiljer sig minst 20 procentenheter från snittet i kommunen vad gäller utländsk bakgrund eller eftergymnasial utbildning hos någon av föräldrarna. Utländsk bakgrund innebär här att eleven är utlandsfödd, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Sveriges Radios undersökning visar att skolsegregationen har ökat i hela landet. En av fyra grundskolor har idag en tydligt avvikande elevsammansättning.