ክሳብ 2026 ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት 15 ሽሕ ኣለይቲ ኣረጋውያን ከድልዩ እዮም

3:07 min

ብዙሓት ትካላት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና  ስራሕተኛታተን ኣብ ምጽልጻል ይርከባ። እቶም ኣባታተን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኣብ ክንዲ ደለይቲ ስራሕ ኮይኖም ዝምዝገቡ፡ ሞያ ቀይሮም ናብ ትካላት ምእላይ ኣረጋውያን ብምኻድ ይሰርሑ ኣለው። እዚ ድማ ነቲ ዓውዲ ስራሕ ተወዳዳሪ ዝኾኑ ምኩራት ስራሕተኛታት ክረክብ ኣኺልዎ ኣሎ።

ነባሪት ከተማ ቦሮስ ዝኾነት ሳና ሳንዴል ሓንቲ ኣብነት እያ። ንሳ ኣቐዲማ ምስ ሓደ ናይ ሎጂስቲክ ትካል ትሰርሕ ኔራ። ካብ ስራሕ ምስ ወጸት ድማ ናብ እንዳ ዓበይቲ ኣመልኪታ ትሰርሕ ከም ዘላ ትጠቅስ።

ኣነ ንጽል ኣደ ኮይነ፡ ሓጋዚ ዘይብለይ በይነይ ውላደይ ይዕቢ። ካብ ስራሕ ምስ ተሰናበትኩ ደው ክብል ኣይከኣልኩን። ስለዚ ቤተይ ክመርሕ ክሰርሕ ኣሎኒ።

ምምሕዳር ከተማ ቦሮስ ኣብ ምእላይ ኣረጋውያን ብግዚያውነት ክሰርሑ ዝደልዩ  ፡ካብ ናይ ዝሓለፈት ዓመት ዝበዝሑ  ኣብዛ ናይ ሎም ዓመት ሓጋይ ከም ዝረኸቡ ኣካያዲት ስራሕ ክፍሊ ጥዕናንን ምእላይ ኣረጋውያንን ማርያ ያንሶን ትገልጽ።

ኣብ ዝሓለፋ ሓያለይ ዓመታት ሰራሕተኛታት ኣለይቲ ኣረጋውያን፡ ኣብ ምቑጻር ብዙሕ ብድሆታት ክገጥመና ጸኒሑ። ሎሚ ሓጋይ ግና ብግዚያውነት ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓያሎይ ኣመልከቲ ስራሕ ረኺብና።ምስ ካልኦት ወሃብቲ ስራሕ ክነጻጸር ከሎ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራት ምስራሕ ዝሓሸ መሰልን ውሕስነትን ክህልወካ ይገብር ።ትብል ማርያን ዮሃንሶን።

ዜና ኤኮት ምስ ኣስታት 20 ዝኾና ኣብ ብዙሓት ኩርንዓት ሽወደን ዝርከባ ምምሕዳራት በዚ ስራሕ ምእላይ ኣረጋውያን ዝምልከት ሕቶ ኣቕሪቡ ኔሩ። ካብ ስቶክሆልም፡ዮቶቦሪ ከምኡ ውን ማልሞ ዝበላ ዓበይቲ ከተማ ጀሚርካ ክሳብ እተን ዝነኣሳ ከም ሆዮ፡ ሾፍደ ከምኡ ውን ፓርቲለ ዝበላ ከተማታት ደለይቲ ስራሕ ንምእላይ ኣረጋውያን ከም ዝወሰኸ ዝረኸቦ መልሲ የመልክት። እዚ ድማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ካልኦት ትካላት ዘስዓቦ ምድስካል ስራሕ ንእንዳ ዓበይቲ ተወዳዳሪ ስራሕተኛ  ክረክብ ከም ዝኽኣሎ እቲ ግብረ መልሲ የመልክት።

ኮይኑ ግና፡ ዓውዲ ስራሕ ምእላይ ኣረጋውያን ዘለዎ ዋሕዲ ሰራሕተኛታት በዚ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን። ክሳብ 2026 ዓመተ ምሕረት ዝጸንሕ ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት መጸት ኣስታት 15 000 ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ንኹለን ምምሕዳራትን ዞባታትን ሽወደን ከም ዘድልይወን ይግለጽ።

በገላልጻ ማርያን ዮሃንሶን.፡ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም፡ ኣብ ምምሕዳር ቦሮስ  እቲ ዓውዲ ስራሕ ዝያዳ ሰሓቢ ክኸውን ምእንቲ ንሰራሕተኛታት መገዲ ዕቤት ክኸፍቱሎም ጸኒሖም። ከም ኣብነት ኣብ ሰዓታት ስራሕ ዝወሃብ ስልጠናን ኣወጻጽኣ መደብ ስራሕን ከይትረፈ ብምሃብ  ኣተኣታትዮም ክሰርሕሉ ምጽንሖም  ነዚ ዜና ንዘዳለወት ጋዜጠኛ የኒ ሄልስትሮም ገሊጻትላ።

ከም ዝመስለኒ ብዙሕ ነገራት ጌርና ኢና። ግና ጌና ብዙሕ ድማ ይተርፈና ብምባል ዘረብኣ ዛዚማ ።