መስርሕ ፍርዲ ኣብ 2004 ኣደን ወድን ዝቐተለ ክሱስ ሎሚ ይጅምር

0:37 min

መስርሕ ፍርዲ እቲ ኣብ 2004 ኣብ ሊንሾፒን ን56 ዝዕድሚኣ ኣደ ምስ ወዲ 8 ዓመት ወዳ ብኻራ ቐቲልካ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝኣተወ፡ ሎሚ ክጅምር’ዩ፡፡

እቲ 37 ዝዕድሚኡ ክሱስ፡ ነቲ ገበን ቕትለት ከምዝፈጸሞ ኣሚኑ’ሎ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብዝተገብረ መርመራ ጥዕና ስነ-ኣእምሮ፡ እቲ ጥርጡር ነቲ ቕትለት ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ሓያል ስነ-ኣእምሮኣዊ ነውጺ ከምዝነበሮ የብርህ፡፡

እቲ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሊንሾፒን፡ ንሰልስተ መዓልታት ክካየድ’ዩ፡፡