Forskare varnar

FN-rapport: Mörkt decennium för biologisk mångfald

1:59 min

Vid sidan av klimatkrisen är pressen är också hård mot den biologiska mångfalden, enligt en ny FN-rapport. Rapporten visar på bakslag för de globala artskyddsmålen, men också att ansträngningar faktiskt lett till förbättringar.

FN-rapporten ”Global Biodiversity Outlook” är en statusrapport för FN:s nu tio år gamla globala mål för att skydda biologisk mångfald. Det är få mål som har nåtts för biologisk mångfald.

Charlotta Sörqvist är Sveriges chefsförhandlare i de globala förhandlingarna om mål för biologisk mångfald.

– Nej vi når inte målen, inte fullt ut. Samtidigt så visar den här rapporten också, att det finns bra berättelser om att där man gör åtgärder, där kan man faktiskt vända utvecklingen, säger Charlotta Sörqvist och ger ett par exempel.

– Även om avskogningen ökar, så har takten minskat där man har agerat och försökt minska avskogningen. Det visar att det går att påverka utvecklingen, fortsätter hon.

– Man har också ökat skyddade områden totalt sett. Det visar att om man har mål och en tydlig mätbarhet kan faktiskt göra skillnad, säger Charlotta Sörqvist.

Forskare fortsätter varna om försvinnande arter, glesare bestånd, och skövlade miljöer. Populationen av vilda djur har reducerats med två tredjedelar sen 1970, och den minskningen fortsätter.

För att bryta utvecklingen krävs, enligt FN, att klimatförändringen hejdas. Samtidigt ska produktionen blir hållbar av mat, råvaror och andra resurser, plus att vi minskar konsumtionen.

En slutsats i rapporten är, att värnet av biologisk mångfald inte bara handlar om att skydda arter för deras egen rätt att existera, utan också att vi människor inte klarar oss utan starka ekosystem.

Nu förhandlar FN om nya mål och lösningar för att bevara den biologiska mångfalden vi är beroende av. FN diskuterar att skydda 30 procent av såväl mark som marina områden, EU-kommissionen har lagt ett sånt förslag.

Charlotta Sörqvist, som förhandlar om mångfaldsavtalet, betonar att det främst handlar om hur all miljö används hållbart. Ska områden skyddas, gäller det att säkra att skyddet blir bra. 

– Det är inte bara just en procentsats, man pratar också om hur kan man säkerställa att man har en kvalitet, att man skyddar rätt områden, att man inte bara väljer dem som blir över, utan i så fall skyddar de områden som behövs för att säkerställa att hotade djur och växtarter kan leva vidare, säger FN-förhandlaren om biologisk mångfald, Charlotta Sörqvist.