Covid-19

Besöksförbudet på äldreboenden upphävs

0:37 min

Det omdiskuterade besöksförbudet på äldreboenden, som gällt sedan 1 april, upphör vid månadsskiftet. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) under en presskonferens i dag.

Regeringen gör bedömningen att den minskade smittspridningen i samhället och de åtgärder som redan vidtagits inom äldreomsorgen tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer gör att besöksförbudet kan slopas.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell berättar att myndigheten haft i uppdrag att analysera besöksförbudet, och då har vägt fördelar och nackdelar mot varandra. Många äldre har farit illa av förbudet.

– Vi har gjort en samlad bedömning, säger hon, och förklarar att besöksförbudet kan tas bort nu.

– Smittspridningen är mindre nu, och det finns dessutom bättre hygienrutiner och möjligheter till testning på boendena.

– Men faran är inte över. Ett stort ansvar vilar på den som besöker, på hur man lever och hur man agerar, säger Olivia Wigzell.

Hon berättar också att myndigheten kommer att skicka ut instruktioner till landets kommuner och äldreboenden.

Socialstyrelsen har i sin rapport till regeringen tagit fram föreskrifter, alltså bindande regler, för besök. Det innehåller bland annat krav på att alla verksamheter ska göra en riskanalys.

Dessa föreskrifter publiceras under eftermiddagen.

Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson förklarar att motiven för besöksförbudet har förändrats nu när smittspridningen har minskat, liksom den akuta belastningen på sjukvården.

– Vi vet mer om sjukdomen och om smittspridningen också.
Men det är viktigt att undvika en anstormning av besökare på boendena då förbudet upphör, understryker han, och berättar att anvisningar och föreskrifter också kommer att tas fram.

– Vi hoppas alltså att vi ska kunna gå över från ett strikt besöksförbud till en reglerad verksamhet.

Efter den 1 oktober kan det bli aktuellt med lokala föreskrifter, som kan innebär att förbud mot besök gäller på vissa boenden.

Ett nationellt besöksförbud på äldreboenden infördes den 1 april 2020 för att minska smittspridningen av covid-19.

Därefter har förbudet förlängts vid två tillfällen och gäller nu fram till den sista september.